pontandzamklin

מערכת עובדים שקופה. עובדים באופן אישי משאירים טיפים מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי באילת – לספק לעובדים תעסוקה טובה יותר עם הכנסה טובה, ולגברים עשירים להציע שירותים באופן בלעדי נכס טוב יותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת את ההזדמנות לפתח שותפויות ארוכות קו, שיהיו נקיים הן מהעובדים והן מהלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר תנאים ראויים לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בהכרזת הנערה עצמה, מכיוון שהתשלום עבור ההסדר נועד רק למאזן העובדת. העלות הממוצעת של דירה קבועה יומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.